Wifi flexibel inzetbaar

(Extra) Wifi antenne’s

Cloud.Service biedt de mogelijkheid Wifi toegangspunten <i>(Access Point)</i> te gebruiken tegen een vast laag tarief per maand. Het gewenste aantal gelijktijdige connecties bepaalt het aantal Access Points.

Inclusief
dekkingsplan,
beheer en onderhoud.

Snel en flexibel.
Vanaf 10,- per Wifi-antenne.